privacy voorwaarden

1. Beheer

De website www.veenstrabanden.nl staat onder beheer van Veenstra banden & autoservice in Sneek 0515 – 412288

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.veenstrabanden.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 2b www.veenstrabanden.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. www.veenstrabanden.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.veenstrabanden.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a www.veenstrabanden.nl maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.veenstrabanden.nl De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
www.veenstrabanden.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.veenstrabanden.nl

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
www.veenstrabanden.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan www.veenstrabanden.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.veenstrabanden.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.veenstrabanden.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.veenstrabanden.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.veenstrabanden.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

  • Wij zijn RDW-erkend
  • Vakkundige en APK keurmeesters
  • Scherpe prijs voor de hoogste kwaliteit
  • Bij eventuele reparaties altijd vooraf een prijsopgave
  • Afmeldkosten en milieumeting inbegrepen

APK reminder

Check hier uw APK!

 

Is uw auto weer toe aan een APK Keuring?

Maak een afspraak

© Veenstra Sneek 2018 | Realisatie Inzet Online